Du är här: Om PASOC
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Aktuella projektinformationer angående EU projekt

En kort information angående projekt finns här nedan tillgängliga för download

Projektinformation

Projektinformation

Projektinformation

Om PASOC

PASOC är ett europeiskt projektinitiativ från „Arbeit und Leben Bielefeld“, Pfleiderer AGs europeiska företagsråd och IG Metalls styrelse Frankfurt. Projektet kommer att genomföras av de företagsmässiga och fackliga intresseombuden från Tyskland, Polen och Sverige med stöd av den europeiska bygg- och träarbetarfederationen. 

Projektansvarig och koordinator

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. är en vidarutbildningsinrätttning med facklig ankytning som verkar för den politiska och sociala utbildningen av arbetstagare inom företag och samhälle.

(...mer om Arbeit und Leben Bielefeld)
(...mer om aktörerna i projektet)

Anschrift / Address
Ravensberger Park 4
33607 Bielefeld
web: http://www.aulbi.de

PASOC är en del av det branschspecifika utbildningssamarbetet som „Arbeit und Leben Bielefeld“ har med IG Metalls styrelse Frankfurt för anställda och företagsråd inom trä- och möbelindustrin. Trävaruindustrin är del av denna industrigren. Företagsgrupper och branschseminarier förmedlar branschpolitiska underlägg och företagligt kunnande, de främjar det mellanföretagliga informationsutbytet och de informerar om trender, teman och utvecklingar. Därmed erhåller företagsråd de nödvändiga kunskaperna och de praktiska verktygen för att effektivt kunna representera arbetstagarintressen inom företag och branscher.