You are here: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< EBR-Mitteilung Nr. 4
13.01.2011 00:00 Age: 10 Years

Oświadczenia o ERZ i przedstawicieli związków zawodowych do Międzynarodowej Konwencji w Pfleiderer


„Cieszymy się z powodu podpisania tej umowy z Pfleiderer.
Sensem i celem Międzynarodowej Umowy Ramowej jest w końcu przekazanie naszym organizacjom członkowskim instrumentu do ręki, który byłby pomocny do uznania Was jako Związku Zawodowego oraz mógłby zainicjować dialog społeczny z przedsiębiorstwem. Ten proces z kolei powinien zaowocować porozumieniami kolektywnymi, które docelowo poprawiłyby warunki pracy i płace pracowników.“
(Ambet Yuson, Sekretarz Generalny Międzynarodowych Pracowników Przemysłu Budowlanego i Drzewnego)

(>> Oświadczenia do ERZ, IgM, BHI)