You are here: PASOC 2009-2010 / Imprezy
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Komentarze na temat umowy Pfleiderer

Frank Bergman (Pfleiderer AG)
DE - PL - SE

Bau- und Holzarbeiter-Internationale
DE - PL - SE - EN

Wolfgang Rhode (IGM)
DE - PL - SE

Imprezy (spotkania)

W trakcie trwania projektu (15.10.2009 - 14.10.2010) przeprowadzimy trzy międzynarodowe warsztaty oraz jedną europejską konferencję pracowników wraz ze związkowymi i zakładowymi reprezentacjami interesów ze wszystkich europejskich zakładów Pfleiderer.  

Poniżej zostały udokumentowane wszystkie międzynarodowe spotkania i imprezy ze wszystkich faz prowadzonego projektu.

 Frankfurt/Main (Nov 2010)

Nasze tematy:
Podpisanie umowy Pfleiderer
Plany dalszych prac i praktycznej realizacji

Program           Sprawozdanie           Impresje

Berlin (kwiecień 2010)

Europejskie Spotkanie Pfleiderer
„Społeczne działanie w przedsiębiorstwie – wyznaczenie celów i pól uregulowań do Karty Socjalnej Pfleiderer

Program         Sprawozdanie         Impresje

Stockholmie (kwietnia 2010)

Unsere Themen:
Betriebliche und soziale Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise auf Arbeit und Beschäftigung.
Inhaltliche Diskussionen und Ergänzungen des Entwurfs der Pfleiderer Sozialcharta
Planung der Weiterarbeit.

Program         Sprawozdanie         Impresje

Wrocław (październik 2009)

Nasze tematy:
Międzynarodowe wytyczne, normy i standardy (m.in. CSR - Corporate Social Responsibility) (społeczna odpowiedzialność biznesu) /ILO – International Labour Organization) 
Aktualna sytuacja w Koncernie Pfleiderer S.A.
Katalog kluczowych punktów (danych) z zakładowymi polami uregulowań odnośnie Karty Socjalnej (oczekiwania, cele, szanse i ryzyka)


Program         Sprawozdanie         Impresje