You are here: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< Gewerkschaften fordern Internationale Rahmenabkommen
24.03.2010 00:00 Age: 11 Years

PASOC – partnerzy spotykają się w celu omówienia bilansu okresowego


Jakie są podstawowe elementy porozumienia socjalnego w całym koncernie, które służą zatrudnionym i „opłacają się“ również przedsiębiorstwu poprzez zwiększenie jakości, wyższe standardy i wydajność?  

W tym celu został opracowany przez prowadzącą grupę projektową pierwszy szkic (projekt) ramowy, nad którym będziemy dyskutować i który będziemy przegłosowywać wspólnie z kolegami z Polski i Szwecji na naszym europejskim spotkaniu projektowym w dniach 06.-08. kwietnia 2010 w Stockholmie.  Gospodarzami są koledzy z Pergo oraz Szwedzkich Związków Zawodowych przemysłu drzewnego GS.

Pozostałymi tematami tego drugiego spotkania są: wykorzystanie internetowej strony PASOC do kontynuowania wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu, jak również umowa odnośnie zakładowych działań względem uczestnictwa i przepływu informacji w krajowych siedzibach koncernu. Docelowo chodzi o przygotowanie konferencji odnośnie europejskiej Karty Socjalnej Pfleiderer, która odbędzie się w czerwcu 2010 roku w Berlinie.