You are here: Partnerzy
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Sieć Pasoc

Partnerzy

PASOC jest inicjatywą Stowarzyszenia Arbeit und Leben Bielefeld (Niemieckiego Związku Zawodowego (DGB)/Centrum Kształcenia dla Dorosłych (VHS)), Europejskiej Rady Zakładowej Pfleiderer S.A. (PAG) i Przemysłowego Związku Zawodowego Metal Zarząd Frankfurt. Działania związane z projektem są prowadzone w ścisłej współpracy z krajowymi branżowymi związkami zawodowymi w Polsce i Szwecji, jak również z regionalnymi reprezentacjami pracowników z łączną liczbą piętnastu lokalizacji, gdzie znajdują się produkcje (Niemcy, Polska i Szwecja). Europejska Federacja Pracowników Przemysłu Budowlanego i Drzewnego aktywnie uczestniczy w prowadzeniu projektu.  

Pfleiderer S.A. będzie brał udział w procesie przepływu informacji, oficjalnym wysłuchaniu i konsultacjach, aby uzyskać we wszystkich krajach potrzebne tu struktury do współpracy z przedstawicielstwami pracowników.  

W ramach konkretnego przeprowadzenia działań projektowych Arbeit und Leben Bielefeld wspólnie z Europejską Radą Zakładową Pfleiderer S.A. tworzy kierowniczy zespół projektowy. Nad działaniami przygotowywanymi i kierowanymi przez ten zespół będą następnie odbywać się narady (obrady) w rozszerzonej grupie prowadzącej wraz z zakładowymi i związkowymi przedstawicielami z trzech uczestniczących w projekcie krajów, a w dalszej kolejności będą one realizowane. Wszyscy partnerzy będą wnosić informacje odnośnie kraju i poszczególnych lokalizacji i organizować przekaz wyników na płaszczyźnie krajowej.