Du är här: PASOC 2009-2010 / Arrangemang
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Kommenterar avtalet Pfleiderer

Frank Bergman (Pfleiderer AG)
DE - PL - SE

Bau- und Holzarbeiter-Internationale
DE - PL - SE - EN

Wolfgang Rhode (IGM)
DE - PL - SE

Arrangemang

Inom projektets tidsintervall 15.10.2009 - 14.10.2010, kommer vi att genomföra tre transnationalla projektgruppworkshops och en europeisk arbetstagarkonferens med företagsmässiga och fackliga ombud från samtliga europeiska Pfleiderer anläggningar.

Här finns alla transnationella möten och arrangemang från de olika faserna av projektgenomförandet dokumenterade.

 Frankfurt/Main (Nov 2010)

Våra teman:
Undertecknande av avtalet Pfleiderer
Planer för det fortsatta arbetet och det praktiska genomförande

Program           Rapport            Impressioner

Berlin (Juni 2010)

Europäisches Pfleiderer – Hearing
„Soziales Handeln im Unternehmen – Zielsetzungen und Regelungsfelder für eine PAG-Sozialcharta“

Program           Rapport        Impressioner

 Stockholm (April 2010)

Unsere Themen:
Betriebliche und soziale Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise auf Arbeit und Beschäftigung
Inhaltliche Diskussionen und Ergänzungen des Entwurfs der Pfleiderer Sozialcharta
Planung der Weiterarbeit
 
Program        Rapport          Impressioner

Wroclaw (Oktober 2009)

Våra teman:
Internationella riktlinjer, normer och standarder (bl.a. CSR / ILO)
Pfleiderer AGs aktuella situation
Hörnpunktskatalog med företagsmässiga regelverksområden för den sociala stadgan (förväntningar, mål, chanser och risker)

Program          Rapport         Impressioner