You are here: Partnerzy / Europejska Rada Zakładowa (EBR)
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

 

 

Europejska Rada Zakładowa (EBR) / PAG (P S.A.)

Europejska Rada Zakładowa składa się od roku 2007 z siedmiu członków: Niemcy (4), Polska (2) i Szwecja (1).

 

Od Projektu Pasoc oczekuję ... "odrobiny integracji wszystkich europejskich pracowników Koncernu Pfleiderer. Chciałbym socjalnego i ludzkiego świata pracy (w Koncernie Pfleiderer), jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną pracy, partnerstwem socjalnym, współuczestnictwem i polityką taryfową (rokowaniami zbiorowymi), tak, aby stanowiło to podstawę do długotrwałego prowadzenia przedsiębiorstwa."

 


Od Projektu Pasoc oczekuję ...", że Pfleiderer mimo różnorodności będzie Koncernem tych samych szans. Podstawą Pfleiderer musi być europejska zasada: taka sama płaca za taką samą pracę."

 


Od Projektu Pasoc oczekuję... "że mogę się przyczynić do tego, żeby stworzyć wspólny fundament przy polityce dotyczącej środowiska, kwestii społecznych i personalnych dla wszystkich zatrudnionych w Pfleiderer“.

 


Od Projektu Pasoc oczekuję ...", że znajdziemy drogi, które pozwolą rozwiązać niesprawiedliwości społeczne”. 

 


Od Projektu Pasoc oczekuję ...", że PASOC umożliwi negocjacje odnośnie Karty Socjalnej w Koncernie Pfleiderer, która to z kolei, gdy stanie się faktem, zaoferuje pracownikom konkretne rozwiązania. To będzie możliwe jedynie dzięki naszej kreatywnej pracy i, co istotne, przy wsparciu uregulowań pracodawcy”. 

 


Od Projektu Pasoc oczekuję...", że uda się lepsza wymiana informacji na temat standardów i praw socjalnych, oraz że uda się nam osiągnąć obowiązujące w Europie uregulowania, które będą przynosiły korzyść zatrudnionym”.   

 


Od Projektu Pasoc oczekuję ...", że zostanie zawarte porozumienie z kierownictwem Koncernu, dzięki któremu będzie odczuwalna wyraźna poprawa we wszystkich dziedzinach socjalnych, a to z kolei doprowadzi do większego zadowolenia wszystkich pracowników Europejskich Zakładów Pfleiderer”.