You are here: PASOC 2009-2010
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Porozumienie Pfleiderer-podpisane


DE | EN | PL
SW | RU

 

Pfleiderer S.A. Karta Socjalna (PASOC)


Projekt VS / 20009 / 0234

Intensyfikacja wymiany informacji i konsultacji w celu implementacji wspólnych standardów socjalnych dla Europejskiego Przemysłu Materiałów Drzewnych na przykładzie Pfleiderer S.A.

15.10.2009 – 14.10.2010

Przy wsparciu Komisji Europejskiej

Dobra praca – pewne standardy – równe prawa

PASOC jest europejską inicjatywą Rad Zakładowych i Związków Zawodowych mającą na celu rozwój, negocjacje oraz wprowadzenie Międzynarodowej Karty Socjalnej dla Koncernu Pfleiderer S.A.

PASOC ma na celu utworzenie standardów taryfowych i socjalnych (porozumienia zbiorowe), zapewnienie praw pracowniczych, wzmocnienie struktur związanych ze współdecydowaniem oraz utworzenie długotrwałych dobrych warunków pracy.

PASOC wspiera europejską sieć i współpracę reprezentacji zakładowych i związkowych z Niemiec, Polski i Szwecji w Koncernie Pfleiderer S.A.

PASOC jest praktycznym modelem zaaranżowania dialogu socjalnego w przedsiębiorstwie, po to, aby w całej Europie miejsca pracy stawały się lepsze i pewniejsze.

PASOC jest projektem partnerskim