You are here: O PASOC
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Aktualne informacje dotyczące projektu UE

Krótka informacja dotycząca projektu z możliwością pobrania ze strony 

Informacja dotycząca projektu

Informacja dotycząca projektu

Informacja dotycząca projektu

O PASOC

PASOC jest europejską inicjatywą projektową Stowarzyszenia „Arbeit und Leben“ Bielefeld, Europejskiej Rady Zakładowej Pfleiderer S.A., oraz Przemysłowego Związku Zawodowego Metal Zarząd Frankfurt. Projekt jest prowadzony przez zakładowe i związkowe reprezentacje interesów pracowniczych z Niemiec, Polski i Szwecji przy wsparciu Europejskiej Federacji Pracowników Przemysłu Budowlanego i Drzewnego.

Koordynator i promotor projektu

Stowarzyszenie „Arbeit und Leben Bielefeld“ organizacja bliska związkowej instytucji doszkalającej, zajmująca się kształceniem politycznym i socjalnym pracowników w zakładzie i społeczeństwie.

(...więcej o Arbeit und Leben Bielefeld)
(...więcej o uczestnikach projektu)

Adres
Ravensberger Park 4
33607 Bielefeld
web: http://www.aulbi.de

PASOC jest częścią składową współpracy związanej z kształceniem (w danej określonej branży) „Arbeit und Leben“ Bielefeld i Przemysłowego Związku Zawodowego Metal Zarząd Frankfurt w odniesieniu do zatrudnionych i rad zakładowych w przemyśle drzewnym i meblarskim. Przemysł materiałów drzewnych jest częścią tej gałęzi przemysłu. Przedsiębiorstwa i seminaria branżowe pośredniczą w wymianie polityczno-branżowych podstaw i wiedzy związanej z zakładem, domagają się ponadzakładowej wymiany doświadczeń, oraz informują o trendach, tematach i kwestiach dotyczących rozwoju. Dzięki temu rady zakładowe otrzymują konieczne i praktyczne narzędzia do tego, aby skutecznie reprezentować interesy pracownicze w zakładzie, oraz w branży.