Du är här: Information och utbyte
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Socialt skydd och arbetstagarrättigheter

I det globaliserade näringslivet har etiska riktlinjer främjande socialt ansvarstagande företagande högkonjunktur. Corporate Social Responsibility (kort: CSR, svenskt begrepp: företagens samhällsansvar) blir ständigt mer till en konkurrensfaktor i näringslivet mellan internationellt verksamma företag. Emellanåt finns det ett flertal olika initiativtaganden (bland annat OECDs riktlinjer, Global Compact), som baseras på frivillighet och egetansvar. I dagsläget fattas dock – så som krävda från fackföreningarna – internationellt giltiga, rättsligt bindande och sanktionsdugliga standarder.

För fackföreningarna är just därför ILOs kärnarbetsnormer de viktigaste, men också folksrättsliga erkända ansatspunkter för det världsomfattande beaktandet och tillämpningen av social rättigheter och minimistandarder. Det globala genomförandet av ILOs normer ska förhindra att den internationella konkurrensen och undanträngningstävlan blir till en kapplöpning mellan länderna i att uppnå de lägsta möjliga standarderna (t.ex. genom ringa ekologiska villkor, med minimilöner, barnarbete, osv.).

Så länge som bindande statliga regelverk saknas, så är de Internationella Ramavtalen (IRA), framtagna av de internationella fackliga organisationerna tillsammans med globala företag, det verksammaste instrumentet för att världsomspännande skydda arbetstagare gentemot förtryck och utnyttjande. I EU27 finns det i nuläget ca. 70 sådana avtal – dock fortfarande ingen överenskommelse inom trävarusektorn.

Det från bygg- och träarbetare internationellt utvecklade mönsteravtalet för ett internationellt ramavtal, är för oss en grundstomme inför Pfleiderer AGs sociala stadga.