You are here: O PASOC / Profil Projektu
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
Interesy

 

Pola działań
 
Cele

 

Działaniom

Pfleiderer S.A. Karta Socjalna

Chcemy zwiększyć społeczny dialog w przedsiębiorstwie i wnieść własne propozycje w kształtowanie przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Wiemy, że pomiędzy europejskimi lokalizacjami Koncernu Pfleiderer istnieją odmienne uregulowania i różnice w standardach taryfowych, socjalnych i pracowniczych. Zakładając, że mamy wspólne interesy i pola działań będziemy w całej Europie dostosowywać nasze wyobrażenia o dobrych standardach, pewnych miejscach pracy i takich samych prawach i zawrzemy je w Karcie Socjalnej Pfleiderer S.A.

Nasze cele

Chcemy osiągnąć, aby międzynarodowo obowiązujące standardy pracy, standardy socjalne i dotyczące środowiska ujęte zostały w wiążącej umowie ramowej i stosowane były w Koncernie Pfleiderer. Przy tym kierujemy się istniejącą Międzynarodową Umową Ramową zawartą pomiędzy Związkami Zawodowymi a międzynarodowo działającymi przedsiębiorstwami. Chcemy opracować porównywalne uregulowania dla wszystkich lokalizacji Koncernu Pfleiderer i zatwierdzić je. Dla realizacji tych celów przeprowadzimy systematyczny proces informacyjny i proces uczestnictwa. Współpraca w Europejskiej Radzie Zakładowej będzie skoncentrowana na celu, aby zapewnić wsparcie związkowe i uwzględnić krajowe i regionalne reprezentacje interesów.

Nasze działania

Dzięki naszym działaniom zamierzamy utworzyć wspólną platformę, która polepszyłaby działania w całej Europie. Zorganizujemy trzy ponadnarodowe spotkania, podczas których opracujemy wspólnie podstawy do Karty Socjalnej Pfleiderer S.A. w ramach europejskiej grupy projektowej. Będziemy przy tym analizować obecne warunki pracownicze we wszystkich lokalizacjach koncernu, jak również opracowywać wspólne cele i żądania do porozumienia socjalnego obowiązującego cały koncern. Tę umowę ramową będziemy przegłosowywać na Europejskiej Konferencji Pracowników wraz ze wszystkimi krajowymi i regionalnymi reprezentacjami interesów i na tej podstawie wejdziemy w negocjacje z pracodawcą w celu wprowadzenia Karty Socjalnej Pfleiderer S.A