Du är här: Om PASOC / Bakgrund
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
Deutschland
Polen
Schweden

Trävaruindustri i förändring

Trävaruindustrin befinner sig i en ihållande struktur- och anpassningskris. Således har, enbart i Tyskland, mellan år 2000 och 2008 över 4.300 arbetsplatser förlorats. Inom detta tidsintervall har samtidigt var fjärde firma försvunnit från marknaden. Den aktuella finanskrisen (som även påverkar näringslivet i stort) överlagrar och förvärrar den redan pågående strukurella förändringen. Överkapaciteter i produktionen av förädlade trävaror och snabba omsättningssammanbrott på samtliga europeiska marknader har höjt den ekonomiska belastningen för företagen. På grund av detta, uppstår för de anställda ytterligare sociala och arbetsplatsrisker. Företagsmässiga standarder – bland annat gällande arbetstider, avtalsmässiga löner eller arbets- och hälsoskydd – hamnar i denna situation under än högre press. De nuvarande skillnaderna mellan de europeiska företagssätena hotar således att i framtiden bli ännu större. Dessa branschpolitiska ramvillkor beträffar även Pfleiderer AG.

Utmaningar för intresseombud

De företagsmässiga och fackliga intresseombuden står inför växande utmaningar. I den nuvarande näringslivs- och strukturkrisen, ökar risken att hanteringen av denna kris bekämpas genom en  landesspecifik konkurrenstävlan, som leder till lägre kostnader och lägre standarder. På grund av detta behövs det internationellt gällande och från företag erkända regler, med hjälp av vilka urholkningen av de sociala och avtalsmässiga standarderna kan förhindras. Den solidariska representationen och utformningen av arbetstagarintressen är idag en uppgift att bemästra både nationellt och europeiskt. Om vi i Europa vill uppnå lika möjligheter, rättigheter och standarder för arbetstagare, så måste företagsnämnder och fackföreningar solidariskt komma överens om sina mål och på ett länderövergripande sätt organisera dessa. Arbetstagarombud behöver för detta ändamål en europeisk plattform samt gemensamma hållpunkter, så som hur arbetsplatser kan säkras inom företaget och hur arbetsförhållandena kan förbättras.