Du är här: PASOC 2011-2012
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

TCAs in practice

Samarbete mellan arbetstagarrepresentanter inom företagsråd och fackförbund  för att övervaka och tillämpa internationella ramavtal på företagen

VP/2011/003/0200
December 2011 till december 2012

Med finansiellt stöd av Europeiska kommissionenBra arbete – säkra standarder – lika rättigheter

PASOC är ett europeiskt projektinitiativ för att främja samarbetet mellan arbetstagarrepresentanterna i företagsråd och fackliga organisationer inom Pfleiderer (trämaterial) och Wilkhahn (kontorsmöbler) när det gäller att tillämpa och övervaka de internationella ramavtalen
(i fortsättningen TCA = Transnational Company Agreement) inom företagen.

PASOC är en gränsöverskridande praktisk modell för ömsesidigt stöd och samarbete. Företagsråden och de fackliga arbetstagarrepresentanterna organiserar ett systematiskt, europeiskt praktik-, informations- och erfarenhetsutbyte för tillämpningen, övervakningen och vidareutvecklingen av de internationella ramavtalen.

PASOC hjälper de företagsbundna och fackliga intresseorganen att spela en aktiv och konstruktiv roll när TCA:s – dvs. ramavtalen –ska förverkligas på företagen.