You are here: O PASOC
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Więcej o Arbeit und Leben Bielefeld

Stowarzyszenie Arbeit und Leben Bielefeld jest instytucją zajmującą się dalszym kształceniem w kwestiach socjalno-zawodowych. Naszym celem jest pośredniczenie w wymianie wiedzy dotyczącej spraw zawodowych, politycznych i socjalnych (dla pracowników) w celu polepszenia współodpowiedzialności, współdecydowania i samorządności, a poprzez to uzyskanie rozległej i rzeczowo wykwalifikowanej współpracy partnerów socjalnych. Jesteśmy niezależni, ale naturalnie ze względu na bliskość związkową zobowiązani celom Niemieckiego Związku Zawodowego (DGB) oraz jego poszczególnym związkom.

Stowarzyszenie Arbeit und Leben Bielefeld zostało założone w 1949 roku i od wielu lat pracuje w formie prawnej zarejestrowanego i działającego w celu użyteczności publicznej związku. Zarząd i Zgromadzenie Członków są zajęte parytetowo przez miasto Bielefeld oraz Niemieckie Związki Zawodowe regionu Bielefeld-Gütersloh. Stowarzyszenie Arbeit und Leben Bielefeld ukończyło z sukcesem w kwietniu 2005 roku postępowanie nadania certyfikatu skierowanego na nauczanie w testowaniu kwalifikacji w doszkalaniu (LQW) ArtSet. Działanie Arbeit und Leben Bielefeld skierowane jest na ukierunkowaną integrację kompetencji zawodowych, które funkcjonują w różnych formach, od poradnictwa przez imprezy całodniowe i tygodniowe, aż do ponadnarodowych projektów z okresem trwania przez wiele lat. Naszym głównym założeniem jest integracja kształcenia politycznego i zawodowego, tzn. uczestnicy projektu nie powinni tylko i wyłącznie być wykwalifikowani w kierunku zawodowym, lecz również jednocześnie powinni być zdolni do wyrażania własnych interesów i wdrażania ich w życie zarówno w procesie związanym z pracą, jak również w życiu społecznym.