You are here: Informacja i wymiana / Informacje Europejskiej Rady Zakładowej
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

ANKIETA
Korzyści i znaczenie międzynarodowego porozumienia socjalnego dla Koncernu Pfleiderer S.A. z punktu widzenia zatrudnionych w Niemczech, Polsce i Szwecji

  wersja niemiecka
  wersja polska
  wersja szwedzka

Dokumentacja

Europejska Rada Zakładowa – ogłoszenie nr 1 (październik 2009)

  wersja niemiecka
  wersja polska
  wersja szwedzka

 

Europejska Rada Zakładowa – ogłoszenie 2 (grudzień 2009)

  wersja niemiecka
  wersja polska
  wersja szwedzka

 

Europejska Rada Zakładowa – ogłoszenie 3 (czerwiec 2010)

  wersja niemiecka
  wersja polska
  wersja szwedzka

 

Europejska Rada Zakładowa – ogłoszenie 4 (grudzień 2010)

  wersja niemiecka
  wersja polska
  wersja szwedzka

 

Europejska Rada Zakładowa – ogłoszenie 5 (październik 2011)

  wersja niemiecka
  wersja polska
  wersja szwedzka

 

Informacje Europejskiej Rady Zakładowej

Strona ta jest naszą „tablicą informacyjną“ odnośnie przekazu związanych z projektem informacji Europejskiej Rady Zakładowej. Poprzez ogłoszenia informujemy o pozycji, wynikach okresowych i postępie projektu.  

Tylko wspólnie osiągniemy długotrwałą poprawę – w całym koncernie i to z perspektywami.
Informacje Europejskiej Rady Zakładowej przekazywane są w języku niemieckim, polskim i szwedzkim.