Du är här: Information och utbyte / EBR meddelanden
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

ENKÄT
Nyttan och värdet av en internationell social överenskommelse gällande Pfleiderer AG enligt de, i Tyskland, Polen och Sverige, anställdas synsätt

  tysk version
  polsk version
  svensk version

Dokumentation

EBR anslag 1 (okt. 2009)
  tysk version
  polsk version
  svensk version

 

EBR anslag 2 (dec. 2009)
  tysk version
  polsk version
  svensk version

 

EBR anslag 3 (juni 2010)
  tysk version
  polsk version
  svensk version

 

EBR anslag 4 (dec. 2010)
  tysk version
  polsk version
  svensk version

 

EBR anslag 5 (okt. 2011)
  tysk version
  polsk version
  svensk version

 

EBR Mitteilungen

Denna sida är våran anslagstavla för EBRs projektrelevanta meddelanden. Här informerar vi med anslag om positioner, mellanresultat och aktuella projektframsteg. Enbart gemensamt kommer vi att uppnå varaktiga förbättringar – koncernomfattande och med perspektiv.

EBRs meddelanden finns tillgängliga på det tyska, polska och svenska språket.