Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< EBR-Mitteilung Nr. 4
13.01.2011 00:00 Ålder: 10 Jahre

Uttalanden av det europeiska företagsrådet och fackliga företrädare till den internationella konventionen Pfleiderer


”Vi gläder oss över detta avtal med Pfleiderer.
Till syvende och sist är syftet med de internationella ramavtalen (IRA) att ge våra medlemsorganisationer ett instrument som hjälper dem att bli erkända som fackförbund och kunna starta en social dialog med företagen. Denna process bör sedan utmynna i kollektivavtal som leder till en förbättring av löntagarnas arbets- och lönevillkor.”
(Ambet Yuson, BTIs generalsekreterare)

(>> Uttalanden till det europeiska företagsrådet, IGM, BHI)