You are here: Partnerzy / Europa (EFBWW)
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Więcej o Europejskiej Federacji Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego

Europejska Federacja Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego (EFBH)

Europejska Federacja Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego jest europejskim związkiem przemysłowym przemysłu budowlanego i materiałów budowlanych, gospodarki leśnej, jak również przemysłu drzewnego i meblowego. Skupiamy 68 Związków Zawodowych z 27 państw UE z łączną ilością 2.350.000 członków. Europejska Federacja Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego jest organizacją członkowską Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Jej siedziba znajduje się w stolicy Europy w Brukseli.

Głównym zadaniem Federacji jest reprezentacja członków w Europie, jak również wspieranie ich przy obronie interesów i praw pracowniczych w naszych sektorach przemysłowych. W związku z zakończeniem procesów otwierania się europejskich rynków pracy, w szczególności z założeniami traktatu amsterdamskiego, tym ważniejsze staje się zbudowanie takiego przedstawicielstwa.

Unia Europejska rozwinęła się do samodzielnej (niezależnej) wydającej ustawy jednostki. Europa, według naszej opinii, ma zapotrzebowanie na rozbudowę swojego społecznego wymiaru, którego potrzeby należy starać się zaspokoić i przezwyciężać nierozwiązane problemy społeczne. Jednak również współpraca i koordynacja pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi i gałęziami naszego przemysłu nabiera kształtu w ramach Europejskiej Federacji Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego. 

Federacja składa się z dwóch stałych komisji: pierwsza odnosi się do sektora budowlanego, druga do sektora drzewnego, meblarskiego i gospodarki leśnej. Bezpośrednio po walnym zgromadzeniu w 1995 roku została założona grupa robocza do spraw ochrony pracowniczej i zdrowia a w związku z tym znaczenie tego tematu tym samym zostało mocno podkreślone. Stałe komisje badają rozwój poszczególnych sektorów i przedstawiają komisji egzekutywnej politykę federacji. Zarząd przedsiębiorstwa przygotowuje posiedzenia komisji egzekutywnej i jest organem zarządczym Europejskiej Federacji Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego. 

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego federacji reprezentują federację i nadzorują działalność sekretarza generalnego i jego współpracowników.
Europejska Federacja Pracowników Budowlanych i Przemysłu Drzewnego pracuje na bazie decyzji, jak również programów działania, które są podejmowane i zatwierdzane na odbywającym się co cztery lata walnym zgromadzeniu. W programie przekazujemy przegląd najważniejszych dziedzin i głównych aspektów dotyczących zadań federacji. Ponadto nawiązujemy do dialogu socjalnego, polityki rynku pracy, ochrony pracowniczej i zdrowia, reprezentacji pracowniczej w międzynarodowych koncernach, warunkach zatrudnienia i polityki socjalnej. Wspólnie z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych i innymi europejskimi związkami przemysłowymi wstawiamy się za bardziej zsocjalizowaną Europą.