Du är här: PASOC 2011-2012 / Händelser
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

TCAs in practice

Samarbete mellan arbetstagarrepresentanter inom företagsråd och fackförbund  för att övervaka och tillämpa internationella ramavtal på företagen

VP/2011/003/0200
December 2011 till december 2012

Med finansiellt stöd av Europeiska kommissionen3rd Meeting: Europeiska Projektgruppen Final Meeting „TCAs in practice“ Barcelona (ES) November 2012

Program: tyska - english - polski
Rapport: tyska - english - polski
Deltagare: tyska
Impressioner: Bilder
Material: Proper standing: PASOC - Final Meeting
               Check: IFA-Implementation / next jobs
               Results - Documentation
               Checklist for implementation and controlling of an international agreement
               (all documents are in german)

 

European Employee Conference „TCAs in practice“ Oktober 10th – 12th , 2012 in Berlin (Germany)

Program: tyska - english - polski
Deltagare: tyska
Impressioner: Bilder
Material: mer material

För mer information om det inre området (lösenordsskyddat)

 

2nd Meeting of the Transnational Project Group July 2nd to July 4th 2012 in Trelleborg (Sweden)

Program: tyska - english - polski
Rapport: tyska - english - polski
Deltagare: tyska
Impressioner: Bilder
Material: Kommissionens meddelande deutsch - english - polski - svenskt
                  Presentation EFBH tyska
                  IFA undersökning Pfleiderer tyska - polski - svenskt

För mer information om det inre området (lösenordsskyddat)

1st Meeting (Hameln)

Program: tyska - english - polski
Rapport: tyska - english - polski
Deltagare: tyska
Impressioner: Bilder
Material: Projektinformation
               Unternehmens-Info Pfleiderer
               Unternehmens-Info Wilkhahn
               Unternehmens-Info Staedtler
               TCA’s in practice: Umsetzung, Überwachung, Mitgestaltung