You are here: O PASOC
Deutsch
Polski
Svenska
17.05.2021

Adres

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
Ravensberger Park 4
33607 Bielefeld
web: http://www.aulbi.de

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.

 

Stowarzyszenie „Arbeit und Leben Bielefeld“ organizacja bliska związkowej instytucji doszkalającej, zajmująca się kształceniem politycznym i socjalnym pracowników w zakładzie i społeczeństwie.

(...więcej o Arbeit und Leben Bielefeld)

 

Reprezentujący Projekt

Klaus Gutbrod

Klaus Gutbrod jest odpowiedzialny za zorganizowanie i dalszy rozwój współpracy branżowej w całych Niemczech wraz z Zarządem Przemysłowego Związku Zawodowego Metal. Obecnie sprawuje się pieczę nad dwunastoma podsektorami w dziedzinie budowa maszyn oraz przemysł drzewny i meblarski. Zasadniczą kwestią jest zarówno prowadzenie seminariów branżowych i specjalistycznych konferencji, jak również wspólne opracowanie badań operacyjnych i sprawozdań branżowych.

Kontakt
fon: +49(521) 557772-22
fax: +49(521) 68162
mail: kg(at)aulbi(dot)de

Gisbert Brenneke

Gisbert Brenneke jest współpracownikiem pedagogicznym przy Arbeit und Leben Bielefeld, oraz działa m.in. w branżowej współpracy odnośnie kwestii kształcenia z Przemysłowym Związkiem Zawodowym Metal – Frankfurt. Do jego podstawowych zadań należą prowadzenie badań operacyjnych i opracowanie sprawozdań branżowych w podsektorach, nad którymi pieczę sprawuje Arbeit und Leben Bielefeld. Od 2005 roku powstało wiele sprawozdań branżowych odnośnie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego w Niemczech i w Europie. 

Kontakt
fon: +49(521) 557772-23
fax: +49(521) 68162
mail: gb(at)aulbi(dot)de

 

Gaby Tegeder

Gaby Tegeder jest odpowiedzialna za współpracę kooperacyjną w dziedzinie materiałów drzewnych i sztucznych, do tego zalicza się w szczególności organizację i przeprowadzenie seminariów dla zatrudnionych w przemyśle materiałów sztucznych i drzewnym.

Kontakt
fon: +49(521) 557772-18
fax: +49(521) 68162
mail: gt(at)aulbi(dot)de