Du är här: PASOC 2009-2010
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Pfleiderer-avtalet undertecknat


DE | EN | PL
SW | RU

 

Pfleiderer AGs sociala stadga (PASOC)

Projekt VS / 20009 / 0234

Intensifiering av informations- och konsultationsåtgärder ämnade att förverkliga gemensamma sociala standarder för den europeiska trävaruindustrin som för exempelvis Pfleiderer AG.

15.10.2009 – 14.10.2010

Med stöd av den europeiska kommisionen

Bra arbete – säkra standarder – lika rättigheter

PASOC är ett europeiskt initiativtagande av företagsnämnder och fackföreningar ämnat att utveckla, förhandla fram och införa en internationell social stadga för Pfleiderer AG.

PASOC har som mål att utforma avtalsmässiga och sociala standarder, säkra arbetstagarrättigheter, stärka medbestämmandestrukturer och sörja för varaktigt goda arbetsförhållanden.

PASOC stödjer det europeiska nätverkandet och samarbetet av fackliga och företagliga intresseombud från Tyskland, Polen och Sverige inom Pfleiderer koncernen.

PASOC är en arbetsmodell för utformningen av den sociala dialogen inom företaget, för att europatäckande förbättra och säkra arbetsplatser.

PASOC är ett projektpartnerskap bestående av…