You are here: PASOC 2011-2012
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

TCAs in practice

Współpraca zakładowych i związkowych przedstawicielstw pracowniczych przy wdrażaniu i kontroli międzynarodowych porozumień ramowych w przedsiębiorstwach.

VP/2011/003/0200
grudzień 2011 – grudzień 2012

Przy wsparciu Komisji Europejskiej 

Dobra praca – pewne standardy – równe prawa

Projekt PASOC (TCAs in practice) jest europejską inicjatywą ukierunkowaną na wspieranie współpracy zakładowych i związkowych przedstawicielstw pracowniczych w koncernie Pfleiderer (materiały drewnopochodne) oraz Wilkhahn (meble biurowe) przy wdrażaniu i kontroli międzynarodowych porozumień ramowych (zwanych dalej TCA - transnational company agreement) w przedsiębiorstwach.

W ramach PASOC opracowywany jest transgraniczny, praktyczny model wsparcia i współpracy.
Zakładowe i związkowe przedstawicielstwa pracownicze organizują na szczeblu europejskim systematyczną wymianę doświadczeń, informacji i rozwiązań praktycznych odnośnie stosowania, kontroli i rozwijania międzynarodowych porozumień ramowych.

PASOC wspiera zakładowe i związkowe przedstawicielstwa pracownicze przy współkształtowaniu przez nie procesu wdrażania umów TCA w przedsiębiorstwach.