Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
< EBR-Mitteilung Nr. 3
30.06.2010 00:00 Ålder: 11 Jahre

Ett stort steg framåt – Pfleiderers företagsråd diskuterar internationellt ramavtal


Ett viktigt steg är gjort: Fackföreningsombud och företagsråd kom, på en europeisk arbetstagarkonferens mellan 15 och 18 juni i Berlin, överens om tyngdpunkterna och konkreta regelverk för ett internationellt ramavtal för Pfleidererkoncernen. På denna grund följer inom de kommande veckorna konkreta förhandlingar med Pfleiderers styrelse.

Stödda av PASOC-projektgruppens förarbeten diskuterade ca 30 arbetstagare från Polen, Tyskland och Sverige utkastet för Pfleiderers internationella ramavtal. Till skillnad från redan befintliga „äldre“ avtal inom området internationellt operativa trä/möbelkoncerner, arbetades aktuella sociala-, miljö- samt sysselsättningsmål in i utkastet. Speciellt viktigt för företagsråden: skyddande regelverk för de anställda (till exempel begränsningar för fabriksarbetarkontrakt och inhyrd arbetskraft), aktiva åtgärder och förbättringar inom arbets- och hälsoskydd, men även transparenta tillvägagångssätt för en rättvis lönesättning av de anställda. Det nu från arbetstagarhåll avstämda utkastet för Pfleiderers ramavtal, kommer att offentliggöras på denna websida i juli 2010. Därmed får samtliga anställda möjlighet att själva ordagrant granska det föreslagna regelverket.

Den andra konferensdagen upptogs helt och hållet av den gemensamma diskussionen med ombud från Pfleiderers styrerelse angående betydelsen av en social- och sysselsättningspolitisk ansvarsfull företagspolitik som ett gemensamt intresse för anställda och företag. Inom ramen av en paneldebattillställning utbyttes information och ställningstaganden. Därvid handlade det om ren diskussion – och inte om konkreta förhandlingar av överenskommelsen.
Wolfgang Rhode, företagsledande styrelsemedlem av IG Metall, pekade ut betydelsen av ett internationellt ramavtal för skyddet av arbetstagarintressen i det globala näringslivet. Den bindande skyldigheten att upprätthålla sociala, rättsliga och ekologiska standards skapar enligt honom en positiv konkurrens som långsiktigt även har ekonomiska fördelar.
Pfleiderer AGs styrelseordförande, Herr Overdiek, betonade den grundläggande beredskapen att vidarutveckla de nuvarande standarder inom företaget, på så sätt som det är tänkt för de nu från EBR föreslagna regelverksområden. En „Pfleiderer AG socialstadga“ har för styrelsen i första hand en företagspolitisk betydelse och mindre en konkurrenskraftig dimension. Stadgan stärker företagskulturen och den sociala dialogen och utvidgar de åtgärder som Pfleiderer redan startat för en etisk, social och ekologisk ansvarfull företagsstyrning. På så sätt betonade Herr Overdiek den „interna“ nyttan av det från EBR eftersträvade socialavtalet.
EBRs ordförande Frank Bergmann bekräftade det internationella anspråket på det befintliga avtalet. Arbetstagarombudens mål är att komma fram till gränsöverskridande giltiga, transparenta och harmoniserande standarder. Därtill krävs en „plattform“-överenskommelse som den bindande grundvalen för långsiktigt och ömsesidigt handlande. Marion Hellmann, ställföreträdande generalsekreterare för „Bau- und Holzinternationale“ (BHI) berömde projektdeltagarna för det vid Pfleiderers tillämpade tillvägagångssätt, som ett förebildligt exempel för utvecklandet och förhandligen av ett internationellt ramavtal.
På grund av den aktiva inbindningen och deltagandet av arbetstagarombud gör PASOC-projektet till „stilbildande“ för internationella intresseombud i globala företag.

Resultat av denna första diskussion var det gemensamma fastställandet att ingå i konkreta förhandlingar angående det föreliggande utkastet av „internationellt ramavtal för Pfleiderer AG“. Ombud för EBR och fackföreningar eftersträvar att fullborda och avsluta dessa förhandlingar tills september 2010.

(...Impressions)