You are here: O PASOC / Tło
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021
Niemcy
Polska
Szwecja

Przemysł materiałów drzewnych w przemianie

Przemysł materiałów drzewnych znajduje się w ciągłym kryzysie strukturalnym i związanym z dopasowaniem się. Tylko w samych Niemczech pomiędzy rokiem 2000 a 2008 więcej niż 4.300 osób straciło pracę. Jednocześnie w tym samym czasie co czwarty zakład został wyeliminowany z rynku. 
Obecny kryzys gospodarczy nakłada się i zaostrza trwającą przemianę strukturalną. Nadmiar mocy produkcyjnych w produkcji materiałów drzewnych i gwałtowne załamanie sprzedaży na wszystkich europejskich rynkach podwyższyły gospodarcze obciążenia dla wszystkich przedsiębiorstw. Dla zatrudnionych powstają przez to dodatkowe ryzyka socjalne i związane z miejscami pracy. Standardy zakładowe - m.in. godziny pracy, wynagrodzenia taryfowe lub ochrona pracownicza i zdrowotna – w tej sytuacji znajdują się w opresji. Różnice istniejące pomiędzy różnymi lokalizacjami w Europie grożą zwiększeniem się w przyszłości. Te branżowo-polityczne warunki ramowe odnoszą się również do Pfleiderer S.A .

Wyzwania dla reprezentacji interesów

Zakładowe i związkowe reprezentacje interesów stoją przed jeszcze większymi wyzwaniami. W obecnym kryzysie strukturalno-gospodarczym wzrasta niebezpieczeństwo, że jego zwalczanie rozegra się jako (obejmujący wszystkie kraje) wyścig o niższe koszta i „tańsze” standardy. Dlatego też, tak istotne są uznane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe uregulowania, dzięki którym zapobiegnie się erozji standardów socjalnych i taryfowych.
Solidarne reprezentowanie i organizacja interesów pracowniczych jest obecnie głównym do przeforsowania zadaniem na gruncie narodowym i europejskim. Jeśli chcemy w Europie osiągnąć te same szanse, prawa i standardy dla pracowników, rady zakładowe i związki zawodowe muszą przegłosowywać (ustanawiać) swoje praktyka solidarnie i wcielać je w życie we wszystkich krajach. Reprezentacje pracownicze potrzebują do tego europejskiej platformy i wspólnych punktów widzenia, jak można zabezpieczyć miejsca pracy w przedsiębiorstwie i poprawić warunki pracy.