Du är här: Partner
Deutsch
Polski
Svenska
18.05.2021

Pasoc Netzwerk

Partner

PASOC är ett initiativtagande av ”Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB/VHS)“, den europeiska företagsnämnden för Pfleiderer AG (PAG) och IG Metalls styrelse i Frankfurt. Projektaktiviteter kommer gemensamt att genomföras i nära samarbete med nationella yrkesfackföreningar i Polen och Sverige likväl som med de regionala arbetstagarombuden från sammanlagt 15 produktionsanläggningar i Tyskland, Polen och Sverige. Den europeiska federationen för bygg- och träarbetare är aktivt deltagande i projektgenomförandet.

Pfleiderer AG kommer att delta i förfarandet gällande information, utfrågning och konsultation samt skapa de härför nödvändiga länderövergripande strukturerna för samarbetet med arbetstagarombuden.  

Inom ramen för det konkreta genomförandet av projektåtgärder, kommer ”Arbeit und Leben Bielefeld” gemensamt med Pfleiderer AGs EBR bilda en projektledningsgrupp. De här förberedda och från ledningsgruppen styrda aktiviteterna kommer att rådgöras och genomföras inom ytterligare en styrningsgrupp bestående av företagsmässiga och fackliga ombud från de tre involverade länderna. Alla deltagare kommer att bidra med lands- och anläggningsrelevant information och även organisera vidarekopplingen av resultaten på nationellt plan.