You are here: Partnerzy / Polsce (Solidarnosc)
Deutsch
Polski
Svenska
17.05.2021

Więcej o Solidarności

Solidarność  -  przedstawienie Związku Zawodowego

Niezależny i Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powstał na skutek protestów pracowniczych i na podstawie umowy z Gdańska z 31go sierpnia 1980 roku przyjętej przez komitet strajkowy, który przejął przedsiębiorstwa i komisję rządową.
NSZZ Solidarność reprezentuje 722.000 pracowników, to jest 4,35% wszystkich członków związków zawodowych w Polsce (11-13%)

Członkowie Związku Zawodowego pochodzą z różnych gałęzi przemysłu i usług. Członkostwo obejmuje menagerów, pracowników zarządu, profesjonalnych współpracowników, jak również naukowców, techników, robotników wykwalifikowanych i zwykłych robotników. Do członków Związku Zawodowego Solidarność należą nie tylko zatrudnieni na pełny, jak i częściowy etat, ale i również renciści, uczniowie zatrudnieni w okresie ferii, przyuczający się do zawodu, osoby pracujące w domu, niepełnosprawni, i odbywający zastępczą służbę wojskową.

NSZZ "Solidarność" podlega terytorialnej strukturze sektoralnej. 8105 organizacji związkowych (na płaszczyźnie lokalnej) jest skupionych w 34 regionach (VI 2006). Bazujące na przedsiębiorstwie organizacje związkowe są jednocześnie reprezentowane w krajowych reprezentacjach branżowych, które składają się z 16tu sekretariatów branżowych. 
Krajowy Kongres Delegatów jest najwyższym gremium Związku Zawodowego i wybiera komisję krajową (100 członków). Kongres składa się między innymi z przewodniczących 34 regionów i 16 sekretariatów branżowych. Prezes Komisji Krajowej jest wybierany w oddzielnym głosowaniu. Krajowy Kongres Delegatów wybiera poza tym Krajową Komisję Rewizyjną . 
Bieżące działania Związków Zawodowych są kontrolowane przez 16 członków prezydium. Komisja Krajowa wdraża programowe postanowienia i inne decyzje podjęte przez Krajowy Kongres Delegatów.