Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
23.10.2020
< Gewerkschaften fordern Internationale Rahmenabkommen
24.03.2010 00:00 Ålder: 11 Jahre

PASOC - Partner träffas för att utvärdera preliminära resultat


Vad utgör grundelementen för ett koncernomfattande socialavtal, som är till nytta för de anställda och som även lönar sig för företaget, genom bättre kvalitet, högre standarder och effektivare prestationer? Till detta temat har projektledningsgruppen  arbetat fram ett första ramavtalutkast, som kommer att diskuteras och stämmas av på vårt europeiska projektmöte den 6-8 april 2010 i Stockholm tillsammans med kollegorna från Polen och Sverige. Värdar är kollegorna från Pergo och det svenska fackförbundet för träarbetare GS.

Ytterligare teman för detta andra möte är användningen av PASOCs websida för det kontinuerliga informationsutbytet för samtliga projektdeltagare såväl som överenkommelsen av  företagsmässiga deltagandeåtgärder och informationsåtgärder vid de nationella anläggningarna. Och slutligen kommer det att handla om föreberedelser inför den europeiska Pfleiderer-socialstadga konferensen som kommer äga rum i Berlin juni 2010.