Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
22.10.2020
< Verbindliche Regeln, die für alle gelten!
09.02.2010 00:00 Ålder: 11 Jahre

Fackföreningar kräver internationella ramavtal


Internationalla ramavtal är överenskommelser mellan de internationella fackliga organisationerna och internationella företag. De gäller företagsspecifikt, globalt och bindande. Ramavtal har det

Dokumente:  Deutsch  Englisch  Polnisch  Schwedisch