Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
23.10.2020
< Europäisches Pfleiderer – Hearing: „Soziales Handeln im Unternehmen – Zielsetzungen und Regelungsfelder für eine PAG-Sozialcharta“
10.06.2010 00:00 Ålder: 10 Jahre

Tydliga förväntningar av Pfleiderers företagsråd


Ingen diskriminering med avseende på sysselsättning, skälig avlöning samt hälsoaspekter och arbetstagarnas säkerhet – det är TOP-förväntningarna framförda av arbetstagarombuden på ett internationellt ramavtal för Pfleiderer koncernen.  

Pfleiderers arbetstagarombud Pfleiderer i Tyskland, Polen och Sverige har nu tydligt formulerat sina förväntningar på ett internationellt ramavtal för Pfleiderer koncernen. Inom ramen av en enkät utförd vid samtliga europeiska anläggningar, har hittintills 67 företagsråd tillfört sina intressen och synpunkter.

Detta glädjande höga deltagande inom kort tid, är för oss ett tydligt tecken på att EBR-projektet „internationellt ramavtal“ diskuteras och även stöds av de anställda inom koncernen.  Den europeiska arbetstagarkonferensen, som äger rum mitten av juni i Berlin, är därmed även en plattform för ytterligare och utförligare information samt transnationellt utbyte mellan kollegor.

Enkäten för anställda och arbetstagarombud kommer fortsättningsvis genomföras.

Här kan enkäten laddas ner. >> Link

Till kortutvärderingen >> Link