Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
22.10.2020

Aktuellt

Tuesday 14. December 2010

Pressen

Allt pressen om händelsen i Frankfurt finns nu tillgängliga på polska och svenska. (>>> till pressen)[läs mer]


Thursday 02. December 2010

Pfleiderer AG: har undertecknat en socialstadga med globala miniminormer

För att tillse att Pfleiderer AG i framtiden skall ha globala miniminormer har IG Metall, det europeiska företagsrådet, Byggnads- och träarbetarinternationalen och koncernledningen undertecknat ett internationellt ramavtal. I...[läs mer]


Tuesday 30. November 2010

Pfleiderer-avtalet undertecknat

Idag ska det ske: med anledning av PASOCs avslutningsmöte vid IG Metall i Frankfurt kommer det internationella ramavtalet för Pfleiderer AG att undertecknas. Detta sker i närvaro av ombud från europeiska företagsråd (EBR) och...[läs mer]


Thursday 25. November 2010

Europa

Social Development Agency (SDA) – en projektagentur för det europeiska fackföreningsförbundet (EGB) – har i den aktuella novemberutgåvan av ”Newsletter” rapporterat om PASOC.  Detta ”Newsletter” utkommer flerspråkigt och gör...[läs mer]


Friday 05. November 2010

Undertecknandet beslutat

Den 20 oktober gav EBR nu även „officiellt“ grönt ljus för undertecknandet av det internationalla ramavtalet. Redan den 19 oktober gav även Pfleiderer AGs styrelse undertecknandet av denna överenskommelse sitt medhåll. Enligt den...[läs mer]


Friday 08. October 2010

EBRs sammanträde i Bryssel

De avgörande förutsättningarna för avslutandet av Pfleiderer AGs socialstadga har blivit skapade. Fortfarande saknas dock rådgörandet och beslutsfattandet inom EBRs utskott angåendeförhandlingskommisionens fastlagda ramavtal....[läs mer]


Thursday 30. September 2010

Trävaruindustri i Europa

Om man utgår från de rekordnivåer som fanns under 2007, har på grund av krisen produktion och konsumtion av trävaruartiklar i Europa fram tills 2009 sjunkit till en mångårig bottennivå. Enligt de av den „European Panel...[läs mer]