Du är här: News
Deutsch
Polski
Svenska
27.11.2020

Aktuellt

Tuesday 15. June 2010

EBR-meddelande nr. 3

Pfleiderer koncernens europeiska företagsråd informerar om det aktuella läget inom Pfleiderer koncernen såväl som om den europeiska företagsrådskonferensen angående den sociala överenskommelsen mitten av juni 2010 i Berlin. (...[läs mer]


Thursday 10. June 2010

Tydliga förväntningar av Pfleiderers företagsråd

Ingen diskriminering med avseende på sysselsättning, skälig avlöning samt hälsoaspekter och arbetstagarnas säkerhet – det är TOP-förväntningarna framförda av arbetstagarombuden på ett internationellt ramavtal för Pfleiderer...[läs mer]


Wednesday 19. May 2010

ENKÄT

Nyttan och värdet av en internationell social överenskommelse gällande Pfleiderer AG enligt de, i Tyskland, Polen och Sverige, anställdas synsätt ENKÄT downloada[läs mer]


Monday 19. April 2010

Utkast färdigt för internationella ramavtalet PAG

Medlemmarna av den europeiska projektgruppen träffades mellan 6 och 8 april i svenska Stockholm inför dess fortsättnings-workshop. Värdar var kollegorna från Pergo och de svenska fackföreningen för skogindustri, träindustri och...[läs mer]


Wednesday 24. March 2010

PASOC - Partner träffas för att utvärdera preliminära resultat

Vad utgör grundelementen för ett koncernomfattande socialavtal, som är till nytta för de anställda och som även lönar sig för företaget, genom bättre kvalitet, högre standarder och effektivare prestationer? Till detta temat har...[läs mer]


Tuesday 09. February 2010

Fackföreningar kräver internationella ramavtal

Internationalla ramavtal är överenskommelser mellan de internationella fackliga organisationerna och internationella företag. De gäller företagsspecifikt, globalt och bindande. Ramavtal har det Dokumente:  Deutsch  ...[läs mer]